Bliv medlem

For at blive roer i Nivå Roklub skal du gennemgå et forløb med instruktion i roning. Vi afholder roskole en gang om året, omkring slutningen af april, hvorefter nye roere fortsætter i instruktion de følgende 14 dages tid. Nærmere tidspunkter aftales på roskolen. Hele forløbet koster 300 kr.

Kunne du tænke dig at være med, skal du kontakte vores roskole-instruktør, Mette, på telefon 29 60 00 63. Skulle du være gået glip af roskolen i april, så kontakt os alligevel  for en snak om, hvordan vi får dig igang.

Det er ikke nødvendigt at gøre nogen større investering i udstyr. Når du ror skal du blot være iført behageligt tøj – gerne i flere lag – og flade sko.

Om frigivelse af nye roere

Nye roere skal modtage instruktion i roning af vores faste hold af instruktører med henblik på at blive frigivet som roere og herefter blive optaget som medlem i Nivå Roklub. Dette er et krav for at kunne deltage i Nivå Roklubs roaktiviteter.

Betingelser for frigivelse og medlemsskab:

 • Gennemført roinstruktionskursus, herunder kunne:
  • redegøre for sikkerhedsregler og enkelte søvejsregler
  • redegøre for de vigtigste dele af bådens konstruktion, og hvilke ting der skal med i båden ved roning
  • redegøre for bådens håndtering ved klargøring til og hjemkomst fra rotur
  • gennemføre korrekt rotag
  • alle rokommmandoer
 • Aflevering af svømmebevis på 300 m fri (uden stop), som kan indhentes i en svømmehal. Der skal indhentes nyt svømmebevis hvert andet år. Vi tager af sikkerhedshensyn ingen med i bådene uden gyldigt svømmebevis.
 • Indmeldelse i Nivå Roklub samt betaling af kontingent og kursusgebyr.

Læs mere om vores forskellige tilbud inden for roning

Læs mere om klubben

Instruktørudvalget

Nivå Roklubs roinstruktører er samlet i et udvalg og består af lokalstyrmænd, langtursstyrmænd, ro-instruktører samt ro-spinning-instruktører.

Instruktørudvalget har ansvar for roskolen og frigiver på bestyrelsens vegne nye roere. De er ansvarlige for undervisning i forskellige bådtyper og videre frigivelse hertil. De er også ansvarlige for uddannelse af lokalstyrmænd (mens bestyrelsen tildeler lokalstyrmandsrettigheder). Endelig skal udvalget sikre undervisning omkring sikkerhed i forbindelse med roning.

Se vores kontaktinfo øverst på siden.


FOTOS: Vores kyndige hold af instruktører underviser på land og på vand