Bestyrelse

Anders Kabel

Anders Kabel

Formand

Send mail eller ring: Tlf 40 15 74 64

Dorte Nielsen

Dorte Nielsen

Sekretær

Anne-Marie Bech

Anne-Marie Bech

Kasserer

Charlotte Prytz

Charlotte Prytz

Bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for roning

Kurt Blasen

Kurt Blasen

Bestyrelsesmedlem

Frank Munk-Olsen

Frank Munk-Olsen

Suppleant med særligt ansvar for matriel

 

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen ved den årlige generalforsamling.