Materiel

Vi gør et stort arbejde ud af at sikre, at vores både og materiel er i orden, vedligeholdt og klar til brug.

Materialeudvalget

Materialeudvalget er ansvarlig for sikkerheden vedrørende vores udstyr, og de har frie hænder i forhold til indretning af vores bådhus, så det fungerer på den mest hensigtsmæssige måde. Udvalget tildeles et budget, som det råder over.

I 2013 sørgede materialeudvalget for eksempel for at installere et hejseværk i bådhallen, som gør det muligt for roerne at benytte alle bådhallens både uden at skulle være afhængig af stærke arme til at løfte de tunge både ned fra de øverste hylder.

Udvalget fungerer som tovholder på vedligehold af vores bådpark, men det er ikke nødvendigvis udvalgets medlemmer, som udfører alle opgaverne. Vi bidrager alle i vedligeholdelse af vores materiel og deltager så vidt muligt i de årlige arbejdsdage.


FOTO: Kurt og Leif igang med at justere på materiellet

Skader på materiellet

Mindre skader, som et medlem selv ved hvordan skal afhjælpes, forventer klubben at medlemmet selv udbedrer. Større skader, som medlemmet ikke er i stand til at ordne, meddeles straks materieludvalget.

Redningsveste

Vores redningsveste kontrolleres mindst en gang om året. Vi fører logbog over redningsvestene, deres historie, og hvornår de skal checkes igen. Er der usædvanlige omstændigheder omkring en vest, som fx et defekt spænde eller at det kan ses, at en selvoppustelig vest har været udløst, kontakt da Ulla Behrend, Charlotte Hundstrup eller Jeannot Hendchel – se nedenfor.

Bemærk: En redningsvest, som ønskes checket, skal lægges i kassen med påskrift ”Redningsveste til check”, som står bagest i bådhallen. Den må ikke hænges tilbage på plads!

Husk inden du går i båden:

  • Brystremmen skal være strammet så der er plads til en hånd indenunder
  • Skridtremmen skal være strammet, men uden at genere
  • Vesten skal bæres UDEN PÅ alt andet
  • Vesten bør bæres på, når den er uden for bådhallen

Materialeudvalg

Frank Munk Olsen
Kurt Blasen
Leif Michael Jensen
Arthur Andreasen
Frank Jensen
Svend Majlund (ad hoc)

Redningsveste:
Ulla Behrend
Charlotte Hundstrup
Jeannot Hendchel