Vedtægter

§ 1. NAVN OG FORMÅL

Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Roklub med hjemsted i Fredensborg kommune.

Stk. 2. Klubbens formål er at fremme rosporten og det sociale samvær, der er forbundet hermed, og dermed tilbyde et godt alternativ til de allerede eksisterende fritidsaktiviteter i Fredensborg kommune.

Stk. 3. Klubbens symbol er svanen.

Stk. 4. Klubben er tilsluttet D.F.f.R og underlagt dets love og bestemmelser.

§ 2. MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som aktiv kan optages enhver, der er fyldt 25 år. I ungdomsafdelingen enhver i alderen 15-25 år.

Stk. 2. Som passiv kan optages enhver med interesse for klubben.

§ 3. OPTAGELSE

Stk. 1. Begæring og optagelse i klubben skal fremsendes skriftligt til på en særlig indmeldelsesblanket til bestyrelsen.

For aktive medlemmers vedkommende må begæringen indeholde erklæring om at være i besiddelse af svømmefærdigheder efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Såfremt den pågældende er under 18 år, må der foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

Stk. 2. Ethvert nyt medlem får tilsendt et eksemplar af: klubbens love, reglement.

Læs alle vedtægter for Nivå Roklub her