Svømmeprøver og kæntringsøvelser

Alle medlemmer skal bestå en svømmeprøve hvert andet år. Her skal man kunne svømme 300 meter uden pause for at bestå.

Der kan aflægges prøve i en svømmehal. Personalet udsteder på anmodning bevis for svømmeprøven. Det er også muligt at aflægge svømmeprøve på havet. På grund af vandets temperatur i foråret dispenseres for kravet om aflæggelse af prøve inden sæsonstart således, at svømmeprøve på hav skal aflægges inden 1. juli.

Hvis du vil aflægge svømmeprøve på åbent hav, skal det på forhånd aftales med Anne-Marie Bech.

Kæntringsøvelser

I Nivå Roklub gennemfører vi kæntringsøvelser efter behov under kontrollerede forhold og med følgebåd. Deltagelse er frivillig men anbefales, da det giver fornemmelse for, hvor meget der skal til for at kæntre en båd. Dertil lærer man, hvordan man kommer tilbage ombord i båden alle mand.

Når en båd er kæntret og ligger med kølen op af sker følgende:

Alle mand samles og tager redningsveste på. Årer sikres til fangline, derefter en roer til stævn, en til agter og en midt på for at få vendt båden. Når båden er vendt svømmer den, som skal først op, til den modsate side. Det er bedst at stige op i styrbord. De øvrige i vandet laver kontravægt under opstigningen. Båden øses, og når det er gjort danner personen i båden kontravægt medens den næste trækker sig op. Styrmanden kommer sidst.

Hvordan fungerer en kæntringsøvelse?

DFfR har haft fem friske roere i vandet for at vise, hvordan en kæntringsøvelse kan foregå:

Læs mere om kæntringsøvelser:

DFfR: roning.dk/Kaentringsoevelser
PDF: Vejledning i kæntringsøvelse