Motion og klubroning

I Nivå Roklub dyrker vi roning på motionsplan og oftest stævner vi nordpå mod Humlebæk og Espergærde.

Det er muligt at ro sammen med andre medlemmer alle ugens dage, men ved klubroning vil der være en rovagt til stede, som sætter bådhold efter den enkelte roers interesser og erfaring. Tilmelding til hver enkelt gang er ikke nødvendig. Man møder op, som man har tid og lyst.

Nivå Roklub er med i Motionsturneringen sammen med flere end halvtreds andre roklubber i Danmark. Læs mere om motionsturneringen på roinfo.dk/motionsturneringen.

Klubroning på hav i sommerhalvåret

Vi ror på havet fra standerhejsning i marts til standerstrygning i oktober. Det er også muligt at ro om vinteren men kun efter særlig aftale.

Der er klubroning på følgende tidspunkter i sommerhalvåret:

Mandag
08:00-11:00

Tirsdag
09:00-12:00
18:00-21:00

Onsdag
08:00-11:00

Torsdag
09:00-12:00
18:00-21:00 (med mulighed for instruktion i coastal)

Fredag
08:00-11:00

Søndag
09:00-13:00

Der er mulighed for coastal-roning alle dage, og der kræves ikke særlig frigivelse for at ro coastal. Ønskes instruktion i coastal skal instruktørerne Kim, Kurt eller Leif kontaktes.


FOTOS: Pinsetur tidlig morgen til Vedbæk med kaffepause undervejs på stranden

Coastal-roning

Klubben har faste træningshold i coastal-roning. Holdene ror med en træner om onsdagen henholdsvis kl 17:00 – 18:00 og 18:00 – 19:00. Er du interesseret i at følge træningen skal du kontakte Kim Kjellerup.
Læs mere