Roning

I Nivå Roklub dyrker vi roning på motionsplan og oftest stævner vi nordpå mod Humlebæk og Espergærde.

Det er muligt at ro sammen med andre medlemmer alle ugens dage, men ved klubroning vil der være en rovagt til stede, som sætter bådhold efter den enkelte roers interesser og erfaring. Tilmelding til hver enkelt gang er ikke nødvendig. Man møder op, som man har tid og lyst.

Nivå Roklub er med i Motionsturneringen sammen med flere end halvtreds andre roklubber i Danmark. Læs mere om motionsturneringen på roinfo.dk/motionsturneringen.

Klubroning på hav i sommerhalvåret

Vi ror på havet fra standerhejsning i marts til standerstrygning i oktober. Det er også muligt at ro om vinteren men kun efter særlig aftale.

Der er klubroning på følgende tidspunkter i sommerhalvåret:

Morgenroning
Mandag, onsdag, fredag
Kl. 08:00 – 10:00

Formiddagsroning
Tirsdag og torsdag
Kl. 09:00 – 11:00

Aftenroning
Tirsdag og torsdag
Kl. 17.30 – 19.30

Coastal øvet
Onsdag kl. 17-18 og kl. 18-19 (tilmelding via holdsport)

Weekend
Søndag
Kl. 09:00 – 11:00

Der er mulighed for coastal-roning alle dage, og der kræves ikke særlig frigivelse for at ro coastal. Ønskes instruktion i coastal skal instruktørerne Kim, Kurt eller Leif kontaktes.


FOTOS: Pinsetur tidlig morgen til Vedbæk med kaffepause undervejs på stranden

Coastal-roning

Klubben har faste træningshold i coastal-roning. Holdene ror med en træner om onsdagen henholdsvis kl 17:00 – 18:00 og 18:00 – 19:00. Er du interesseret i at følge træningen skal du kontakte Kim Kjellerup.
Læs mere